NOSP – Paziņojums par tiesvedību

Šis ir saīsināts tulkojums vēstulei par īres parādiem, ko nesen jums nosūtījis jūsu izīrētājs – Aberdīnas pilsētas dome. 

Šī vēstule ir ceturtais  un pēdējais posms domes oficiālajā īres parādu piedziņas pirmstiesas procesā. Diagrammā pēc īres konta pārskata ir ilustrēts pirmstiesas process. Nākamais posms jums būs izsaukums uz tiesu sakarā ar domes prasību izdod īpašuma pārņemšanas rīkojumu. 

Lapaspuses augšdaļā norādītais kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese ir mūsu korporatīvo parādu nodaļai, kuras darbinieki jums labprāt palīdzēs saistībā ar jūsu īri un parādiem. 

1. lapaspusē ir informācija par to, ka dome, kā jūsu izīrētājs, tagad ir tiesīga iesniegt tiesā prasību pret jums, lai atgūtu savu īpašumu īres parādu dēļ. Tur ir arī atsauce uz attiecīgo mājokļu likumdošanu un norādīta jūsu parāda summa. Tālāk ir minēts, kādas darbības dome jau ir veikusi, cenšoties atrisināt šo lietu: 

1.    Ir sniegta informācija par nesamaksāto īres maksu un paskaidrota jūsu atbildība par īres maksājumiem saskaņā ar jūsu īres līgumu.

Turpinājums 2. lapaspusē:

2.    Jums ir sniegti padomi par pieejamo finansiālo palīdzību (mājokļa pabalsts un labklājības pabalsti, tai skaitā universālais kredīts), lai varētu samaksāt īri, kā arī ir piedāvāta palīdzība pabalstu pieteikumu iesniegšanā.

3.    Ir sniegta informācija par to, kur vērsties pēc konsultācijām par finansēm, pabalstiem un budžeta plānošanu.

4.    Dome ir centusies vienoties ar jums par parādu atmaksāšanas plānu.

5.    Ir izskatīta iespējamā ietekme turpmākai mājokļa pabalsta vai universālā kredīta saņemšanai.

Turpinājums 3. lapaspusē:

6.    Ir apsvērts, vai jūs veicat kādus citus pasākumus, lai nomaksātu parādu.

7.    Ir apsvērts, vai jūs ievērojat saskaņoto parāda atmaksāšanas plānu.

8.    *Neattiecas uz domes izīrētajiem īpašumiem.

4. un 5. lapaspusē ir skaidrojumi, lai palīdzētu jums saprast tiesvedības procesu. Jums ir ieteikts konsultēties ar juristiem steidzamā kārtā. Ir vēlreiz uzsvērts, ka prasība ir par īres maksas parādiem, un sīkāk paskaidroti augstāk minētie turpmākie soļi. Ir paskaidrots, ka paziņojums tiks nodots katrai personai no 16 gadu vecuma, kas dzīvo īrētajā īpašumā, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir norādīta kā īrnieks vai nav. Tālāk ir paskaidrots, ka gadījumā, ja jūsu lieta tiks izskatīta tiesā, šerifs lems par to, vai ir pamatoti izdot īpašuma pārņemšanas rīkojumu. Ja tas tiks izdots, tad jūs varat zaudēt savas mājas. Noslēgumā ir norādīts, ka domei nebūs pienākuma ierādīt jums citu dzīvesvietu.

6. lapaspusē ir sniegts pēdējo 3 mēnešu īres konta pārskats jūsu īrētajam mājoklim.


 

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.