NOSP – Aviz juridic

Aceasta este o traducere abreviată a notificării de restanţă la chirie emisă recent de către Consiliul Municipal Aberdeen.

Această scrisoare reprezintă a patra ṣi ultima etapă formală a procesului de recuperare a chiriei de către Consiliu. Diagrama de la sfârṣitul declaraţiei cu privire la contul dumneavoastră de chirie ilustrează procesul înainte de a se ajunge în instanţă. Următorul pas în acest caz va fi depunerea în instanţă, iar Consiliul va solicita recuperarea locuinţei.

În partea de sus a paginii veţi găsi numărul de telefon ṣi adresa de email a echipei de plăţi restante, care vă pot ajuta cu plata chiriei ṣi a restanţelor.

Prima pagina vă informează că, în calitate de proprietar, Consiliul este îndreptăţit să iniţieze proceduri legale împotriva dumneavoastră în scopul de a recupera locuinţa datorită nivelului ridicat de restanţe la chirie. Veţi găsi aici referinţe la legislaţia relevantă pentru locuinţe, precum ṣi nivelul actual al datoriei dumneavoastră. Mai departe, avizul vă descrie măsurile luate de către Consiliu pentru a rezolva această situaţie. Consiliul: 

1. V-a oferit informaţii cu privire la plata restantă ṣi v-a explicat responsabilitatea dumneavoastră de a plăti chiria, conform contractului de închiriere Continuare pe pagina a doua:

2. V-a oferit sfaturi cu privire la surse de ajutor financial (ajutor social pentru locuinţe, ajutor social de tip Universal Credit) pentru plata chiriei ṣi v-a oferit ajutor pentru întocmirea aplicaţiilor

3. V-a oferit informaţii cu privire la surse de consiliere financiară pentru datorii, ajutor social ṣi întocmirea unui buget

4. A depus eforturi rezonabile pentru a crea, împreună cu dumneavoastră, un plan de plată

5. A luat în considerare impactul potenţial al oricăror aplicaţii în aṣteptare pentru ajutor social Continuare pe pagina a treia:

6. A luat în considerare orice alte măsuri luate de către dumneavoastră pentru a plăti suma 
datorată

7. A luat în considerare măsura în care respectaţi planul de plată (după caz).

8. *Nu se aplică în cazul contractelor de chirie pentru proprietăţi ce aparţin Consiliului.

Paginile 4 ṣi 5 sunt note explicative care vă ajută să înţelegeţi procesul legal. Vă sugerează să obţineţi consiliere juridică cât de curând posibil. Vă confirmă că acţiunea în instanţă este în legătură cu restanţele la chirie ṣi vă explică în detaliu paṣii de mai sus. Vă anunţă că o notificare va fi înmânată oricărei persoane de cel puţin 16 ani care locuieṣte în proprietatea în cauză, indiferent dacă numele lor apare sau nu pe contractul de închiriere. Mai departe, vă informează că, în cazul în care se ajunge în instanţă, judecătorul (Sheriff) va decide dacă este rezonabilă aprobarea unui ordin de recuperare a locuinţei. Dacă ordinul este aprobat, este posibil să pierdeţi locuinţa. În concluzie, vă informează că, în urma acţiunii, Consiliul nu va fi obligat să vă gasească altă locuinţă.

Pagina 6 vă ilustrează situaţia chiriei din ultimele 3 luni.

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.