NOSP – Įstatymo numatytas pranešimas

Tai sutrumpintas, Aberdeen‘o miesto savivaldybės, išverstas laiškas apie nuomos įsiskolinimus.

Šis laiškas supažindina jus su savivaldybės nuomos mokesčio įsiskolinimo išieškojimo formaliu ketvirtu ir galutiniu stadijos procesu. Pateikta diagrama su nuomos pranešimu iliustruoja priešteisminį procesą. Sekanti pakopa yra kai savivaldybė kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl iškeldinimo.

Puslapio viršuje yra klientų aptarnavimo įsiskolinimų skyriaus telefonas ir elektroninio pašto adresas, kuris gali jums padėti nuomos mokesčio ir įsiskolinimo klausimais.

1 puslapyje savivaldybė nurodo, kad yra būsto savininkė ir pagal įstatymą kreipsis į teismą su ieškiniu iškeldinti jus dėl susidariusių įsiskolinimų. Yra nurodomas atitinkamas Housing Law (Apgyvendinimo įstatymo) straipsnis ir įsiskolinimo dydis. Toliau savivaldybė pateikia įrodymus ką padarė, kad išspręstų šį klausimą.

1.    buvo pateikta informacija apie nuomos mokesčio įsiskolinimą ir buvo paaiškinta, kad remiantis nuomos sutartimi nuomininkas turi atsakomybę sumokėti nuomos mokestį  

2 puslapyje tęsiama:

2.    buvo suteikta parama nuomos mokesčio finansinei paramai gauti (Apgyvendinimo pašalpa, Gerovės pašalpos ir Universalus kreditas) ir pasiūlė padėti užpildyti šiuos prašymus. 

3.    buvo suteikta informacija kur galima kreiptis įsiskolinimo, pašalpų ir finansavimo klausimais. 

4.    atitinkamai bandyta susitarti dėl išmokėjimo plano 

5.    atsižvelgta į bet kokius laukiančius sprendimus dėl Apgyvendinimo pašalpos ar Universalaus kredito skyrimo 

3 puslapyje tęsiama:

6.    atsižvegta ar buvo imtasi kokių priemonių sumokėti įsiskolinimą 

7.    atsižvelgta ar buvo laikomasi susitarto išmokėjimo plano 

8.    *Netaikomas savivaldybės nuomininkams.

4 ir 5 puslapiai yra rekomendacinio pobūdžio pastabos, padėsiančios supažinti su teisiniu procesu. Jame siūloma, kuo greičiau kreiptis dėl teisinės konsultacijos. Patvirtina, kad procesas yra vykdomas dėl jūsų įsiskolinimo ir aukščiau nurodytų priežasčių. Patariama, kad pranešimas bus įteiktas bet kuriam 16 metų ir vyresnio amžiaus asmeniui, gyvenančiam nuomuojamose patalpose ir nežiūrint nuomos sutartyje nurodyto asmens vardo. Toliau tęsia paaiškinimą, kad jei byla bus perduota teismui, Šerifas nustatys ar yra tinkamas pagrindas patenkinti reikalavimą dėl jūsų iškeldinimo. Jei reikalavimas patenkintas, jūs galite prarasti namus.  Baigiant pareiškiama, kad savivaldybė nebus įpareigota jus apgyvendinti.

6 puslapyje supažindinama su 3 mėnesių nuomos ataskaita.


 

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.