AR16 – Iškeldinimo įsakymas

Tai yra savininko,Aberdeen‘o miesto savivaldybės, išverstas sutrumpintas laiškas apie nuomos įsiskolinimus.

Išnagrnėjus Jūsų bylą teismo posėdyje, teisėjas priėmė teismo sprendimą išreikalauti jūsų būstą ir iškeldinti jus dėl nuomos mokesčio nemokėjimo. 

1 paragrafas patvirtina datą kada jūs būsite iškeldinti ir nurodo, kad Šerifo darbuotojai buvo informuoti pradėti iškeldinimo procesą.

2 paragrafas nurodo, kad jūs būsite atsakingi už teismo bylos nagrinėjo teisines paslaugas.

3 paragrafas nurodo įsiskolinimo duomenis ir galutinę sumą, kurią sumokėjus, iškeldinimo įsakymas būtų panaikintas ir jūs galėtume likti savo namuose.

4 paragrafas paaiškina, kad jei jūs negalite sumokėti, jums reikės išnešti visus daiktus iki iškeldinimo datos, nes nebus jokių galibymių juos saugoti.

5 paragrafas skatina jus susisiekti su Įsiskolinimo grupės vadovu aptarti jūsų aplinkybes ir galimus variantus. Kontakto duomenys yra nurodyti laiško viršuje.

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.