AR14 – LAIŠKAS IŠ TEISMO

Tai yra sutrumpintas laiško apie įsiskolinimą už nuomos mokestį, kurį išdavė Aberdyno miesto savivaldybė (angl. Aberdeen City Council), vertimas.

Šiame laiške minima besitęsianti Teismo byla, kuri nagrinėja jūsų įsiskolinimą už nuomos mokestį.

1 pastraipa nurodo, kada jūsų bylapaskutinį kartą nagrinėta Teisme.

2 pastraipa patvirtina, kad byla buvo sustabdyta ir pateikia informaciją apie tai, ko tiksliai iš jūsų tikimasi, kad byla vėl neatsidurtų Teisme.

3 pastraipa įspėja, kad nevykdant 2 pastraipoje pateiktų sąlygų, byla vėl atsidurs Teisme ir gali būti išduotas perėmimo įsakymas (angl. repossession order), kuriuo būsite iškeldinti iš būsto.

4 pastraipa siūlo susisiekti su įsiskolinimų komandos darbuotojais (angl. Corporate Debt Team) naudojant žemiau pateiktą kontaktinę informaciją, jei norite šį klausimą aptarti plačiau.

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.