PARL – trzeci list w sprawie zaległości czynszowych

Oto skrócone tłumaczenie listu w sprawie zaległości czynszowych wydanego niedawno przez Państwa właściciela mieszkania, Radę Miasta Aberdeen.

Niniejsze pismo stanowi trzeci formalny etap procedury Rady Miasta w sprawie odzyskania zaległości czynszowych. Wykres na dole strony 1 pokazuje dla Państwa procedurę przedsądową. Następny etap obejmuje urzędowe zawiadomienie. 

Numer telefonu na górze strony jest do Biura Obsługi Klienta, które odpowie na Państwa jakiekolwiek zapytania. Alternatywnie mogą Państwo bezpośrednio skorzystać z adresu mailowego i bezpośrednio korespondować z Zespołem ds. zadłużenia korporacyjnego.  

Strona 1 potwierdza na pomarańczowym polu adres Państwa lokalu, numer referencyjny płatności za czynsz oraz łączną zaległą kwotę. Strona również potwierdza w szarym polu Państwa cotygodniowy czynsz, ewentualne opłaty eksploatacyjne oraz wymaganą tygodniową kwotę czynszu. Urząd oferuje pomoc i porady w zakresie opłacania czynszu i ich zaległości.

Strona 2 informuje, że naruszają Państwo umowę najmu z Radą Miasta. Strona podaje Państwa cotygodniowy czynsz oraz ostrzega, iż w przypadku wszczęcia postępowania prawnego, zostaną Państwo obciążeni kosztami sprawy. Urząd proponuje plan spłaty i daje Państwu 5 dni na wyrażenie zgody lub wystąpienie z kontrpropozycją. Urząd także chce wiedzieć o Państwa innych planach w zakresie uregulowania zadłużenia. Urząd przypomina o możliwości udzielenia Państwu wsparcia w złożeniu wniosku o pomoc w opłacaniu czynszu (zasiłek mieszkaniowy lub uznaniowa płatność mieszkaniowa bądź świadczenie Universal Credit). Urząd (oraz współpracujące z nim niezależne agencje) przypomina o bezpłatnych i poufnych poradach w zakresie zadłużenia, wsparcia zasiłkowego i budżetu domowego. Na stronie znajduje się także reklama urzędowej usługi mieszkaniowej ,,Housing Online”.

Strona 3 wyjaśnia zaangażowanie Rady Miasta w pomoc Państwu w utrzymaniu najmu. Należy jednak pamiętać, że dalszy brak współpracy z urzędem i niedokonywanie należnych płatności mogą doprowadzić do utraty przez Państwa mieszkania.  

Zalecamy jak najszybsze ubieganie się o poradę prawną. 
 

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.