AR14 – LIST SĄDU

Jest to skrócone tłumaczenie pisma w sprawie zaległości czynszowych wydanego dzisiaj przez Urząd Miasta Aberdeen.

Niniejszy list odnosi się do toczącej się sprawy sądowej dotyczącej niezapłaconych zaległości w czynszu.

Paragraf 1 informuje o tym, kiedy Państwa sprawa była ostatnio rozpatrywana w sądzie.

Paragraf 2 potwierdza, że sprawa została zawieszona i szczegółowo opisuje, czego się od Państwa oczekuje, aby uniknąć ponownego skierowania sprawy do Sądu.

Paragraf 3 ostrzega, że jeśli warunki określone w paragrafie 2 nie zostaną spełnione sprawa może zostać ponownie skierowana do Sądu i nakaz przejęcia zostanie wydany aby eksmitować Państwa z domu.

Paragraf 4 zaprasza do skontaktowania się z zespołem ds. długów korporacyjnych za pomocą podanych danych kontaktowych, jeśli potrzebujesz porozmawiać na ten temat dalej.

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.