AR01 – pierwszy list w sprawie zaległości czynszowych

Oto skrócone tłumaczenie listu w sprawie zaległości czynszowych wydanego niedawno przez Państwa właściciela mieszkania, Radę Miasta Aberdeen. 

Niniejsze pismo stanowi pierwszy formalny etap procedury Rady Miasta w sprawie odzyskania zaległości czynszowych. Wykres na dole strony 1 pokazuje dla Państwa procedurę przedsądową. 

Numer telefonu na górze strony jest do Biura Obsługi Klienta, które odpowie na Państwa jakiekolwiek zapytania. Alternatywnie mogą Państwo bezpośrednio skorzystać z adresu mailowego i bezpośrednio korespondować z Zespołem ds. zadłużenia korporacyjnego.  

Strona 1 potwierdza na żółtym polu adres Państwa lokalu, numer referencyjny płatności za czynsz oraz łączną zaległą kwotę. Strona również potwierdza w szarym polu Państwa cotygodniowy czynsz, ewentualne opłaty eksploatacyjne oraz wymaganą tygodniową kwotę czynszu. Urząd oferuje pomoc i porady w zakresie opłacania czynszu i ich zaległości. 

Strona 2 zachęca Państwa do kontaktu z naszym urzędem oraz uzgodnienie rozsądnego i dostępnego planu spłat oraz informuje o możliwości otrzymania wsparcia urzędowego w jakichkolwiek wnioskach o uzyskanie pomocy w opłacaniu czynszu (np. zasiłek mieszkaniowy lub uznaniowa płatność mieszkaniowa lub świadczenie Universal Credit). Ponadto strona informuje o pomocy ze strony urzędu i współpracujących z nim agencji w sprawie bezpłatnych porad finansowych, zasiłkowych jak i w kwestii budżetu domowego. 

Strona 3 opisuje sposoby opłacania Państwa czynszu, w tym automatyczna infolinia płatności, aplikacja ,,Allpay’’, stałe zlecenie płatnicze [Direct Debit], zlecenie stałe, internetowy przelew bankowy lub opłacanie czynszu w lokalnym punkcie pocztowym lub w sklepie. Strona obejmuje także reklamę naszej usługi mieszkaniowej ,,Housing Online”, umożliwiającej Państwu sprawdzanie konta czynszowego drogą internetową. Strona podaje też adres do rejestracji online. 

Być może chcielibyście Państwo jak najszybciej zasięgnąć porady prawnej.
 

Did you find what you were looking for?

Status message

Please note, this form is anonymous, we can't reply directly to your feedback. If you would like to report an issue, make a complaint or suggestion, please Contact Us.